Grid Full Width

52 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo

Single family home

 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft

New apartment

 • 2,500VNĐ/mo
3215 Overland Ave, Los Angeles, CA, 90034 
 • 3 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2450
  Sq Ft
 • 1,900VNĐ/mo

Ample apartment

 • 1,900VNĐ/mo
3617 Clarington Ave, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2300
  Sq Ft
 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1749
  Sq Ft
 • 2,200VNĐ/mo

Renovated apartment at last floor

 • 2,200VNĐ/mo
10425 Tabor St, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1500
  Sq Ft
 • 1,900VNĐ/mo

Comfortable Villa in Green

 • 1,900VNĐ/mo
2955 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2180
  Sq Ft
 • 990,000VNĐ
 • 6,000VNĐ/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990,000VNĐ
 • 6,000VNĐ/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2150
  Sq Ft
 • 880,000VNĐ
 • 6,700VNĐ/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880,000VNĐ
 • 6,700VNĐ/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 5280
  Sq Ft
 • 13,000VNĐ/mo

Contemporary apartment

 • 13,000VNĐ/mo
5723 Morgan Ave, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft

Compare listings

So sánh