Grid Full Width

52 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 4,500VNĐ/mo

Light and modern apartment

 • 4,500VNĐ/mo
2436 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
 • 5,600VNĐ/mo

Complex

 • 5,600VNĐ/mo
2195 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 5 Số phòng ngủ
 • 3 Số nhà vệ sinh
 • 3450
  Sq Ft
 • 7,599,000VNĐ
 • 18,900VNĐ/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7,599,000VNĐ
 • 18,900VNĐ/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2540
  Sq Ft
 • 3,900,000VNĐ
 • 17,500VNĐ/sq ft

Villa with pool for sale

 • 3,900,000VNĐ
 • 17,500VNĐ/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 5 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 3450
  Sq Ft
Nổi bật
 • 1,750,000VNĐ
 • 7,500VNĐ/sq ft

Villa for sale

 • 1,750,000VNĐ
 • 7,500VNĐ/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 4100
  Sq Ft
 • 3,700,000VNĐ
 • 9,900VNĐ/sq ft

Historic villa

 • 3,700,000VNĐ
 • 9,900VNĐ/sq ft
3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2170
  Sq Ft
 • 1,599,000VNĐ
 • 15,000VNĐ/sq ft

Equestrian Villa

 • 1,599,000VNĐ
 • 15,000VNĐ/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft

Compare listings

So sánh