Apartment

17 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 11,000VNĐ/mo

New apartment nice view

 • 11,000VNĐ/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 1789
  Sq Ft
Nổi bật
 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment

 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2560
  Sq Ft
Nổi bật
 • 2,800VNĐ/mo

Relaxing apartment

 • 2,800VNĐ/mo
Marcy Ave, Brooklyn, NY, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2360
  Sq Ft
Nổi bật
 • 4,500VNĐ/mo

Light and modern apartment

 • 4,500VNĐ/mo
2436 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft

New apartment

 • 2,500VNĐ/mo
3215 Overland Ave, Los Angeles, CA, 90034 
 • 3 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2450
  Sq Ft
 • 1,900VNĐ/mo

Ample apartment

 • 1,900VNĐ/mo
3617 Clarington Ave, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2300
  Sq Ft
 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1749
  Sq Ft
 • 2,200VNĐ/mo

Renovated apartment at last floor

 • 2,200VNĐ/mo
10425 Tabor St, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1500
  Sq Ft
 • 13,000VNĐ/mo

Contemporary apartment

 • 13,000VNĐ/mo
5723 Morgan Ave, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
 • 450,000VNĐ
 • 2,800VNĐ/sq ft

Modern apartment

 • 450,000VNĐ
 • 2,800VNĐ/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2149
  Sq Ft

Compare listings

So sánh