Commercial

6 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
 • 1,900VNĐ/mo

Modern office space

 • 1,900VNĐ/mo
2208 Southwest Dr, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 1900
  Sq Ft
 • 245,000VNĐ
 • 1,800VNĐ/sq ft

Ample renovated office

 • 245,000VNĐ
 • 1,800VNĐ/sq ft
5760 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 2100
  Sq Ft

Office in downtown

 • 9,000VNĐ/mo
1417 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 3100
  Sq Ft
 • 3,600VNĐ/mo

Commercial central shop

 • 3,600VNĐ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350
  Sq Ft
 • 1,790VNĐ/mo

Retail space

 • 1,790VNĐ/mo
Grand St, New York, NY, USA
 • 1340
  Sq Ft
 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft

Small shop

 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft
Vesey St, New York, NY, USA
 • 1200
  Sq Ft

Compare listings

So sánh