3 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
 • 3,600VNĐ/mo

Commercial central shop

 • 3,600VNĐ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350
  Sq Ft
 • 1,790VNĐ/mo

Retail space

 • 1,790VNĐ/mo
Grand St, New York, NY, USA
 • 1340
  Sq Ft
 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft

Small shop

 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft
Vesey St, New York, NY, USA
 • 1200
  Sq Ft

Compare listings

So sánh