Single Family Home

12 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 590,000VNĐ
 • 3,500VNĐ/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590,000VNĐ
 • 3,500VNĐ/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 3410
  Sq Ft
Nổi bật
 • 459,000VNĐ
 • 2,560VNĐ/sq ft

New home for sale

 • 459,000VNĐ
 • 2,560VNĐ/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo

Single family home

 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
 • 1,900VNĐ/mo

Comfortable Villa in Green

 • 1,900VNĐ/mo
2955 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2180
  Sq Ft
 • 760,000VNĐ
 • 3,200VNĐ/sq ft

Modern wood home

 • 760,000VNĐ
 • 3,200VNĐ/sq ft
1435 Logan St, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2600
  Sq Ft
 • 11,500VNĐ/mo

Family home

 • 11,500VNĐ/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 4300
  Sq Ft
 • 550,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft

Comfortable family home

 • 550,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2760
  Sq Ft
 • 670,000VNĐ
 • 6,500VNĐ/sq ft

Equestrian family home

 • 670,000VNĐ
 • 6,500VNĐ/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
 • 870,000VNĐ
 • 8,500VNĐ/sq ft

Single family home

 • 870,000VNĐ
 • 8,500VNĐ/sq ft
7952 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 5 Số phòng ngủ
 • 3 Số nhà vệ sinh
 • 3170
  Sq Ft
 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft

Amazing home for family

 • 890,000VNĐ
 • 3,690VNĐ/sq ft
501 Brickell Key Dr STE 400, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1450
  Sq Ft

Compare listings

So sánh