For Rent

22 Các bất động sản
Sắp xếp theo:

Office in downtown

 • 9,000VNĐ/mo
1417 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 3100
  Sq Ft
 • 11,500VNĐ/mo

Family home

 • 11,500VNĐ/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 4300
  Sq Ft
 • 25,000VNĐ/mo

Gorgeous villa

 • 25,000VNĐ/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Số phòng ngủ
 • 3 Số nhà vệ sinh
 • 4300
  Sq Ft
 • 16,000VNĐ/mo

Contemporary studio

 • 16,000VNĐ/mo
1817 W 80th St, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 3 Số nhà vệ sinh
 • 2700
  Sq Ft
 • 1,600VNĐ/mo

Comfortable apartment

 • 1,600VNĐ/mo
Fulton St, Brooklyn, NY, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 4300
  Sq Ft
 • 3,700VNĐ/mo

Confortable apartment

 • 3,700VNĐ/mo
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1900
  Sq Ft
 • 3,600VNĐ/mo

Commercial central shop

 • 3,600VNĐ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350
  Sq Ft
 • 1,790VNĐ/mo

Retail space

 • 1,790VNĐ/mo
Grand St, New York, NY, USA
 • 1340
  Sq Ft
 • 1,890VNĐ/mo

Renovated kitchen apartment

 • 1,890VNĐ/mo
NE 50th Terrace, Miami, FL 33137, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1320
  Sq Ft
 • 3,750VNĐ/mo

Modern loft apartment

 • 3,750VNĐ/mo
2450 SW 1st St, Miami, FL 33135, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 1678
  Sq Ft

Compare listings

So sánh