For Sale

30 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
Nổi bật
 • 990,000VNĐ
 • 5,400VNĐ/sq ft

Villa with pool

 • 990,000VNĐ
 • 5,400VNĐ/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 3410
  Sq Ft
Nổi bật
 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment

 • 876,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2560
  Sq Ft
Nổi bật
 • 540,000VNĐ
 • 3,700VNĐ/sq ft

Renovated studio

 • 540,000VNĐ
 • 3,700VNĐ/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
Nổi bật
 • 590,000VNĐ
 • 3,500VNĐ/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590,000VNĐ
 • 3,500VNĐ/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 3410
  Sq Ft
Nổi bật
 • 459,000VNĐ
 • 2,560VNĐ/sq ft

New home for sale

 • 459,000VNĐ
 • 2,560VNĐ/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
Nổi bật
 • 1,750,000VNĐ
 • 7,500VNĐ/sq ft

Villa for sale

 • 1,750,000VNĐ
 • 7,500VNĐ/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 4100
  Sq Ft
 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo

Single family home

 • 670,000VNĐ
 • 1,300VNĐ/mo
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899,000VNĐ
 • 7,600VNĐ/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1749
  Sq Ft
 • 990,000VNĐ
 • 6,000VNĐ/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990,000VNĐ
 • 6,000VNĐ/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2150
  Sq Ft
 • 880,000VNĐ
 • 6,700VNĐ/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880,000VNĐ
 • 6,700VNĐ/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 5280
  Sq Ft

Compare listings

So sánh