For Sale

30 Các bất động sản
Sắp xếp theo:
 • 570,000VNĐ
 • 2,700VNĐ/sq ft

Awesome studio

 • 570,000VNĐ
 • 2,700VNĐ/sq ft
1308 E 49th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 3400
  Sq Ft
 • 245,000VNĐ
 • 1,800VNĐ/sq ft

Ample renovated office

 • 245,000VNĐ
 • 1,800VNĐ/sq ft
5760 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 2100
  Sq Ft
 • 760,000VNĐ
 • 3,200VNĐ/sq ft

Modern wood home

 • 760,000VNĐ
 • 3,200VNĐ/sq ft
1435 Logan St, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 1 Nhà vệ sinh
 • 2600
  Sq Ft
 • 450,000VNĐ
 • 2,800VNĐ/sq ft

Modern apartment

 • 450,000VNĐ
 • 2,800VNĐ/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2149
  Sq Ft
 • 250,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft

Relaxing studio

 • 250,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2700
  Sq Ft
 • 990,000VNĐ
 • 31,000VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990,000VNĐ
 • 31,000VNĐ/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 3 Số nhà vệ sinh
 • 2200
  Sq Ft
 • 550,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft

Comfortable family home

 • 550,000VNĐ
 • 2,300VNĐ/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA
 • 2 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 2760
  Sq Ft
 • 670,000VNĐ
 • 6,500VNĐ/sq ft

Equestrian family home

 • 670,000VNĐ
 • 6,500VNĐ/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA
 • 4 Số phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1200
  Sq Ft
 • 870,000VNĐ
 • 8,500VNĐ/sq ft

Single family home

 • 870,000VNĐ
 • 8,500VNĐ/sq ft
7952 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 5 Số phòng ngủ
 • 3 Số nhà vệ sinh
 • 3170
  Sq Ft
 • 97,000VNĐ
 • 6,350VNĐ/sq ft

Modern Apartment

 • 97,000VNĐ
 • 6,350VNĐ/sq ft
4936 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Số nhà vệ sinh
 • 1560
  Sq Ft

Compare listings

So sánh